Služby Nabídka služeb pro bytová družstva, společenství vlastníků i soukromé majitele nemovitostí

Nabídka služeb

Nadstandardní služby pro naše klienty

 1. právní služby při zakládání bytového družstva
 2. právní služby při likvidaci bytového družstva
 3. služby při změně statutárních zástupců
  Další nadstandardní služby

Standardní poskytované služby v rámci Příkazní smlouvy

I. oblast technická
 • udržování svěřeného majetku v bezpečném a provozuschopném stavu,
 • vedení veškeré technické, stavební a uživatelské dokumentace domu, jednotlivých bytů a nebytových prostor,
 • zajištění a evidence všech kontrol a revizí v termínech stanovených platnými právními předpisy a ve spolupráci s příkazcem odstranění zjištěných závad v požadovaných termínech,
 • organizování výběrových řízení na dodavatele díla, zajištění stavebního dozoru,
 • zajištění nepřetržité havarijní služby,
 • zpracování ročních návrhů plánů oprav.
II. oblast evidenční a právní
 • uzavírání nájemních smluv a jejich aktualizace,
 • stanovení výše zálohových plateb na služby, stanovení výše fondu oprav,
 • stanovení daní z nemovitostí, pojištění nemovitostí,
 • měsíčně aktualizovaná evidence dlužníků, vedení a evidence realizovaných předpisů a dluhů,
 • zabezpečení realizace inkasa nájemného a úhrad za služby poskytované s užíváním bytu formou SIPO, zpracování veškerých změn v předpisu měsíčních plateb a jejich navedení na Inkasní středisko,
 • roční vyúčtování záloh na služby vůči skutečným nákladům na jednotlivé nájemce a vlastníky,
 • vymáhání dlužných částek od uživatelů bytů přes právní službu u soudu. V ceně za správu je dále obsaženo zajišťování důkazních materiálů pro potřeby soudu, zastupování u soudu při návrzích na přivolení k výpovědi z nájmu bytu, návrzích na vyklizení bytu, návrzích na výkon rozhodnutí vyklizení bytu a návrzích na zaplacení dlužné částky včetně právní pomoci a poradenství v otázkách bydlení.
III. oblast finanční, účetní
 • vedení účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví,
 • zpracování roční účetní uzávěrky včetně veškerých účetních výkazů a vypracování daňového přiznání,
 • vypracování ekonomické části výroční zprávy o hospodaření včetně návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady případné ztráty,
 • kontrola veškeré fakturace – věcné uznání správnosti (přijaté i vydané faktury).
IV. oblast komunikace
 • jednání v záležitostech smluvních, uzavírání smluv s dodavateli veškerých služeb a energií (VEOLIA, OVaK, ČEZ, SIPO atd.),
 • zastupování příkazce při jednáních u veřejně-právních orgánů,
 • evidence a vyřizování stížností ze strany uživatelů bytů ohledně vyúčtování služeb, jednání s uživateli bytů v souvislosti se změnami předpisů záloh na služby.

Nadstandardní služby

 • právní služby při zakládání bytového družstva, společenství vlastníků jednotek
 • právní služby při likvidaci bytového družstva
 • služby při změně statutárních zástupců bytového družstva nebo společenství vlastníků jednotek – vypracování návrhu na změnu zápisu do obchodního rejstříku
 • zpracování smluv o převodu bytů do osobního vlastnictví
 • přepracování stávajících stanov na stanovy odpovídající nové legislativě
 • zajištění Průkazu energetické náročnosti budovy
Pojištění

Naše realitní agentura má své právní zastoupení a daňového poradce. Přesto pro případné škody jsme pojištěni do částky 3 000 000,- Kč.

Právní poradna

Jako další službu navíc nabízíme pro zástupce bytových družstev a společenství vlastníků jednotek v naší správě bezplatnou právní poradnu s Mgr. Petrem Knittelem, který každou první středu v měsíci dochází do naší realitní agentury a je k dispozici s právní pomocí při řešení problémů v otázkách bydlení.

Ceník

Cena za správu je stanovena individuálně po dohodě s klientem podle velikosti spravovaného objektu a rozsahu poskytovaných služeb.


  O společnosti

REALITNÍ AGENTURA VÍTEK, s.r.o. provádí komplexní správu pro bytová družstva, společenství vlastníků jednotek, podílových vlastníků i soukromých majitelů obytných domů s důrazem na kvalitu, individuální přístup a rozsah poskytovaných služeb.

  Provozní doba
 • Úterý 7:00 - 11:30 a 12:00 - 15:00
 • Čtvrtek 7:00 - 11:30 a 12:00 - 15:00
 • Pátek 7:00 - 11:00                      
  Úřední hodiny
 • Pondělí 7:00 - 11:30 a 12:00 - 17:00
 • Středa 7:00 - 11:30 a 12:00 - 17:00
  Rychlý kontakt
  REALITNÍ AGENTURA VÍTEK, s.r.o.

Cholevova 1472/39
700 30 Ostrava-Hrabůvka

    +420 732 117 386

   
    www.agvitek.cz
     Kde nás najdete
    Telefonní kontakty